ADMan
Program för Kund och Order-administration.

- Kundregister
- Artikelregister, med hantering av storlekar och färger
- Order
- Lager
- Fakturer

Kunder med avtal kan hämta programmen här.

Hämta ADMan version 6.5

Hämta FASan version 6.101 (tillägg för generella frågor och export till Excel m.m.)


För mer information kontakta conny@actus.se