FASan
Program för frågor och utskrifter från bland annat medlemsystem.
Möjligheter att göra egna anpassningar som
- Rapporter i Access, vilka kommer upp i menyn i FASan
- Formulär i Access för registrering av annan information
- Knappar på medlemsbild med flera som startar rapporter eller kopplingar till Word/Excel
- Periodvisa körningar som skapar olika typer av statistik, medlemsantal av olika slag m.m.
eller gör vanliga och återkommande frågor
- Presentationer av olika typer av statistik, ex. grafer, jämförelse mot nyckeltal m.m.
- Kopplingar till Eniro, Hitta.se och Wikipedia
-Ny funktion för att kunna söka medlemmar beroende på vilka utbildningar / uppdrag de har eller inte har.

FASan stöder alla versioner av MSOffice från MSOffice2000, och även överföring av uppgifter till OpenOffice och Works
I version 6.111 har även åtgärder gjorts för att fungera med Windows7 i Novell-miljö
Funktion för att lägga in bevakning av förändringar på medlemmar och arbetsgivare, finns i menyn via högermusknapp och under menyn Frågor
Funktion för att kunna söka på ändringar mot tidigare databaser, ex vilka har bytt avtalsområde
Går nu att få andra datumformat vid seriebrev/kopplade dokument

Från version 6.112 finns bättre möjligheter att spara egna frågor, även möjligt att "dela ut" dem till andra.
Finns också ett stort paket färdiga rapporter, hör av er om ni vill ha tillgång till dessa.
I dessa rapporter går det även att göra egna sorteringar, urval, grupperingar m.m.
Finns även en funktion för att skicka mail till stora grupper, utan att överbelasta mailservern.
Från version 6.121 går det att bygga mer avancerade rapporter.
Tips

Kunder med avtal kan hämta programmen här, OBS enbart för kunder med avtal!.

Hämta FASan version 6.132

Hämta Monitorprogram version 6.121
Hämta Tankningsprogram för Fas2009(Sybase), version 6.132
Hämta Tankningsprogram för Fas2009(Microsoft), version 6.141
Hämta Delningsprogram version 6.121
Hämta ACTPres version 6.121 (tillägg för statistik och presentationer)

Hämta Övriga underprogram till FASan version 6.xxx

Är det något ni tycker är fel, prova med senaste version det kan vara rättat, eller hör av er, gäller även när ni vill ha utbildning eller anpassningar av programmet.
För mer information kontakta conny@actus.se